Δωρεάν παρουσίαση με τη Μάγια Ζαγορκσα Πατίνες και παλαιώσεις στα έπιπλα με χρώματα Milk Paint